Plocha užitná vs Podlahová

Co je podlahová plocha bytu?
Dle definice podlahové plochy v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., se podlahovou plochou bytu rozumí součet všech půdorysných ploch dané jednotky včetně všech vnitřních nosných i nenosných svislých konstrukcí (stěny, sloupy, apod.), do podlahové plochy se rovněž počítá i plocha pod zabudovanými předměty (vestavěné skříně, kuchyňská linka, vana, apod.). V případě mezonetového bytu také připočteme plochu průměru schodiště (pouze dolního). Vypočtená plocha se uvádí v m2 se zaokrouhlením na jedno desetinné číslo. Co není podlahová plocha? Do podlahové plochy nezapočítáváme balkony, lodžie, terasy, jelikož se jedná o společné části domu. Není přitom podstatné, zda jsou přístupné pouze z jednotky, kterou vlastníte.

Co je obytná plocha?
Obytnou plochou rozumíme součet podlahových ploch obytných místností. Parametry obytné místnosti jsou následující – jedná se o místnost určenou k trvalému celoročnímu bydlení a podlahová plocha je min. 8 m2, místnost musí být přímo osvětlená, samostatně větratelná s možností alespoň částečného vytápění. Co není obytná plocha? Dle parametrů obytné místnosti nebudeme tedy do obytné plochy započítávat sociální zařízení (koupelnu, WC), komoru, šatnu, chodbu, balkon/lodžii, terasu, sklep. V některých případech nelze do obytné plochy započítat ani kuchyni, pokud nesplňuje parametry obytné místnosti.


Co je užitná plocha?

S pojmem užitná plocha se nejčastěji setkáváme u rodinných domů, její definice je převzata z Nařízení komise (ES) č.1503/2006. Stejně jako u podlahové plochy i u užitné plochy se zde započítávají výměry všech místností včetně plochy pod zabudovanými předměty (vestavěné skříně, kuchyňská linka, vana, apod.). Do užitné plochy rovněž započítáváme i rozměry balkónů/terasy a sklepů (v případě bytů musíte být výhradním vlastníkem bytové jednotky, ke které balkon či sklep náleží). Co není užitná plocha? Do užitné plochy se na rozdíl od podlahové plochy nezapočítávají vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

Co je zastavěná plocha?
S pojmem se opět nejčastěji setkáváme u rodinných domů, jelikož se týká součtu výměry zastavěných ploch jednotlivých staveb na pozemku. Do této plochy tedy započítáváme nejen plochu vlastního rodinného domu, ale i například stavbu garáží, zahradních domků, bazénů či altánků. Zastavěnou plochu definuje ustanovení §2, odst.(7) stavebního zákona. Co není zastavěná plocha? Do zastavěné plochy se nezapočítávají tzv. zpevněné plochy,

Co je podlahová plocha bytu?
Dle definice podlahové plochy v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., se podlahovou plochou bytu rozumí součet všech půdorysných ploch dané jednotky včetně všech vnitřních nosných i nenosných svislých konstrukcí (stěny, sloupy, apod.), do podlahové plochy se rovněž počítá i plocha pod zabudovanými předměty (vestavěné skříně, kuchyňská linka, vana, apod.). V případě mezonetového bytu také připočteme plochu průměru schodiště (pouze dolního). Vypočtená plocha se uvádí v m2 se zaokrouhlením na jedno desetinné číslo. Co není podlahová plocha? Do podlahové plochy nezapočítáváme balkony, lodžie, terasy, jelikož se jedná o společné části domu. Není přitom podstatné, zda jsou přístupné pouze z jednotky, kterou vlastníte.

Co je obytná plocha?
Obytnou plochou rozumíme součet podlahových ploch obytných místností. Parametry obytné místnosti jsou následující – jedná se o místnost určenou k trvalému celoročnímu bydlení a podlahová plocha je min. 8 m2, místnost musí být přímo osvětlená, samostatně větratelná s možností alespoň částečného vytápění. Co není obytná plocha? Dle parametrů obytné místnosti nebudeme tedy do obytné plochy započítávat sociální zařízení (koupelnu, WC), komoru, šatnu, chodbu, balkon/lodžii, terasu, sklep. V některých případech nelze do obytné plochy započítat ani kuchyni, pokud nesplňuje parametry obytné místnosti.


Co je užitná plocha?
S pojmem užitná plocha se nejčastěji setkáváme u rodinných domů, její definice je převzata z Nařízení komise (ES) č.1503/2006. Stejně jako u podlahové plochy i u užitné plochy se zde započítávají výměry všech místností včetně plochy pod zabudovanými předměty (vestavěné skříně, kuchyňská linka, vana, apod.). Do užitné plochy rovněž započítáváme i rozměry balkónů/terasy a sklepů (v případě bytů musíte být výhradním vlastníkem bytové jednotky, ke které balkon či sklep náleží). Co není užitná plocha? Do užitné plochy se na rozdíl od podlahové plochy nezapočítávají vnitřní svislé konstrukce (příčky, stěny, sloupy, apod.), komíny, výtahy, šachty a dále plochy, kde je umístěna např. klimatizace, elektrické generátory či zařízení k vytápění.

Co je zastavěná plocha?
S pojmem se opět nejčastěji setkáváme u rodinných domů, jelikož se týká součtu výměry zastavěných ploch jednotlivých staveb na pozemku. Do této plochy tedy započítáváme nejen plochu vlastního rodinného domu, ale i například stavbu garáží, zahradních domků, bazénů či altánků. Zastavěnou plochu definuje ustanovení §2, odst.(7) stavebního zákona. Co není zastavěná plocha? Do zastavěné plochy se nezapočítávají tzv. zpevněné plochy, dle § 6 odst.5 zákona č. 338/1992 Sb., se za zpevněnou plochu považuje stavebně upravený povrch bez svislých konstrukcí, jedná se např. o chodníky, parkovací stání a terasy (bez zastřešení). Maximální procento zastavěnosti pozemku zpevněnými plochami může regulovat územní plán obce.

Pojmy lodžie, terasa a balkón se často pletou. Zatímco balkón vyčnívá z půdorysu budovy, terasa a lodžie půdorys neopouští . V následujícím článku také připomeneme, jak je to s vlastnictvím – zda balkón, terasa či lodžie patří vlastníkovi bytu, nebo se vždy započítává do společných prostor

dle § 6 odst.5 zákona č. 338/1992 Sb., se za zpevněnou plochu považuje stavebně upravený povrch bez svislých konstrukcí, jedná se např. o chodníky, parkovací stání a terasy (bez zastřešení). Maximální procento zastavěnosti pozemku zpevněnými plochami může regulovat územní plán obce.

Pojmy lodžie, terasa a balkón se často pletou. Zatímco balkón vyčnívá z půdorysu budovy, terasa a lodžie půdorys neopouští . V následujícím článku také připomeneme, jak je to s vlastnictvím – zda balkón, terasa či lodžie patří vlastníkovi bytu, nebo se vždy započítává do společných prostor