Aml zákon

AML zákon slouží jako nástroj v boji proti tzv. praní špinavých peněz, oficiální název zákona zní Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. AML slouží k identifikaci jednotlivých subjektů, fyzických, či právnických osob. Umožňuje prověřování podezřelých transakcí, původu finančních prostředků, identifikování skutečných majitelů firem.

Identifikace klienta AML pro firmy

I vy se můžete dostat do situace, kdy budete prověřováni ve smyslu AML zákona. Jakožto klienti např. banky můžete být identifikováni a kontrolováni v souladu s § 7 zákona o praní špinavých peněz. Tuto povinnost bankám a podobným institucím, jakožto osobám povinným provádět kontrolu podle AML, ukládá zákon. Kontroly jsou prováděny v rozsahu, který je potřebný k posouzení možných rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V takovém případě budete požádáni o doložení informací, jejichž rozsah bude kontrolující osoba považovat za nezbytný a zároveň je v souladu se  Zákonem č. 253/2008 Sb. „Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. V případě vašeho odmítnutí podrobit se identifikaci s vámi banka neuzavře obchodní vztah. Riskovala by pokutu až 50 miliónů Kč. Povinná osoba (ve smyslu ust. § 2 AML zákona, tedy např. notáři, banky, advokáti, daňoví poradci atd.) uchovává tyto informace po dobu 10 let.

Cíle kontroly:

  • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu
  • zjištění osoby skutečného majitele právnických osob (firem)
  • získání informací pro možnost průběžného sledování obchodního vztahu
  • kontrola zdrojů finančních prostředků