Blog

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, je zkratka pro Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. To začalo platit na celém území...

Aml zákon

AML zákon slouží jako nástroj v boji proti tzv. praní špinavých peněz, oficiální název zákona zní Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci...